mar Morto

20 tekstów – auto­rem jest mar Mor­to.

bang bang

hej
odzy­wam się, bo ciężko jest nie mówić o tym,
że miłość to­nie w alkoholu
bo tyl­ko w nim się rozpuszcza

hej chciałam po­wie­dzieć tyl­ko, że 
nie da się nie czuć zwyczaj­nie
i nie płakać, że coś umiera nieod­wra­cal­nie
że wszys­tko in­ne to tyl­ko pozór jest 

i że są pew­ne piętra mo­jej psychi­ki
na które nikt in­ny się nie wdra­pie

kocham cię
wbrew wszel­kiej logice 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 kwietnia 2018, 01:01

ahoj martwe morze

witaj

parę mil da­lej jestem
trochę mi się kotłuje w głowie
a te żag­le które łapały wiatr
to ra­zem z nim pog­nały gdzieś
i z tru­dem dziś rzu­cam kot­wicę

"sa­ma so­bie ste­rem żeg­larzem i okrętem"

zdarza [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 23 września 2017, 23:55

***

w mo­jej samotności
znaj­duję spokój
najgłębszy

w mo­jej samotności
ot­wieram oczy
sze­roko

w mo­jej sa­mot­ności
pu­kam do drzwi
spełnienia

w mo­jej samotności
zapominam
że jes­tem zwierzęciem społecznym

w niej tylko
głaszczę się
myślą i sztuką

w niej tyl­ko
nie gu­bię siebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 grudnia 2015, 16:50

miłość i przy­jaźń nie wy­leczą cho­rej duszy
cho­ra dusza usycha pośród naj­wznioślej­szych z uczuć
dlaczego? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 września 2015, 21:13

tyl­ko sy­met­ria poz­wa­la stworzyć praw­dziwą iluzję 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 września 2015, 00:04

Spokój

Jes­tem czys­tsza
sa­mois­tnie staję się
Częścią wiel­kiego ładu
skraw­kiem nieo­szli­fowa­nej
Formy
Da­lekiej od uszczup­lo­nych bez­li­tos­nych ram
Przez co pięknej
I dob­rej za­razem

Chce do­tykać świata
I słyszeć drga­nia wnętrz wrzechrzeczy i nies­kon­czo­nego człowieka
Fotografować [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 sierpnia 2015, 03:29

for­ma upadła
for­ma osiadła
na pufie

for­ma włączyła
tv 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2015, 23:30

pełni niepokoju

składa­my świadectwo
każda z komórek koi swą sios­trę
uśnij gdy przyj­dzie zmiana na warcie

rac­ja by­tu to rac­ja najwyższa
a sen te pus­tko­wia lek­ko pogłaszcze 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 marca 2014, 19:18

do­piero, gdy za­pytasz siebie, czy na­leżysz do te­go świata
prze­konasz się, jak bar­dzo nie jes­teś sobą 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 marca 2014, 13:18

rzecz całkiem pospolita

Re­musie dnia dzisiejszego
na nic się zda przeznaczenie

bliźnich nie było i nie ma

echo mi­nionych dziejów
har­mo­nii da­lekie i obce

do­tarłeś, przy­jacielu, do miej­sca, w którym kończą się wzniosłe historie
pokój nam wszystkim.. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 listopada 2013, 17:05
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 kwietnia 2018, 10:04carolyna sko­men­to­wał tek­st bang bang

2 kwietnia 2018, 01:01mar Mor­to do­dał no­wy tek­st bang bang

23 września 2017, 23:55mar Mor­to do­dał no­wy tek­st ahoj mar­twe morze

1 grudnia 2015, 17:34krysta sko­men­to­wał tek­st ***

1 grudnia 2015, 16:50mar Mor­to do­dał no­wy tek­st ***

28 września 2015, 22:40czarnycharakter_xd sko­men­to­wał tek­st miłość i przy­jaźń nie [...]

28 września 2015, 21:13mar Mor­to do­dał no­wy tek­st miłość i przy­jaźń nie [...]

25 września 2015, 09:36nicola-57 sko­men­to­wał tek­st tylko sy­met­ria poz­wa­la stworzyć [...]

25 września 2015, 01:27one drop for all sko­men­to­wał tek­st tylko sy­met­ria poz­wa­la stworzyć [...]

25 września 2015, 00:04mar Mor­to do­dał no­wy tek­st tylko sy­met­ria poz­wa­la stworzyć [...]